top of page

Dokter Yves Leroy

Gynaecologie Verloskunde

&

Prenatale diagnose

Als gynaecoloog ben ik sinds 1991, als vast staflid, in het UZA aan het werk.
 
Naast algemene gynaecologie en verloskunde heb ik mij verder gespecialiseerd in prenatale diagnose en echografie.  ​

In de privé praktijk kan u steeds terecht voor algemene gynaecologische of verloskundige problemen. Gezien ik thuis over een zeer performant echotoestel (Voluson E10) beschik is derdelijns- of 4D echografie hier evengoed mogelijk als in het UZA.​
In het UZA kan u enkel terecht na verwijzing of  voor bijzondere echo-grafie.
 
Afspraken maakt u daar via de afsprakencentrale op 03 821 33 50

Consultatie

bottom of page